कालावधी अनुसार मुदत ठेव योजना

१५ दिवस ते ४५ दिवस

४.००% व्याजदर

४६ दिवस ते १८० दिवस

५.५०% व्याजदर

१८१ दिवस ते ३६४ दिवस

६.००% व्याजदर

१२ महिने (RIP)

७.३०% (ज्येष्ठ नागरिक / विधवा भगिनी ७.७७%)

१३ महिने (साथी ठेव योजना)

पुरुष ८.०० %, महिला ८.२५%,
पुरुष व महिला संयुक्त नावाने ८.७५%

१४ महिने ते ३६ महिने

७.५०%  (ज्येष्ठ नागरिक / विधवा भगिनी ८.००%)

३७ महिने ते ६० महिने

८.००% (ज्येष्ठ नागरिक / विधवा भगिनी ८.५०%)

१२० महिने (दामदुप्पट योजना)

७.००% व्याजदर (पुनर्गुंतवणूक)

आमच्याशी संपर्क साधा

खालील फॉर्म भरा आणि आमचे कार्यकारी अधिकारी तुमच्याशी संपर्क साधतील