आदर्श पतसंस्था अलिबाग मार्फत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया

By: Abhijit

समाजसेवेचा मानस उराशी बाळगून…विविध संस्थांच्या माध्यमातून गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणारी पतसंस्था . आदर्श पतसंस्था अलिबाग मार्फत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया दि २४ डिसेंबर २०२० रोजी यशस्वीरीत्या करण्यात आले.

Read More